• Detta fungerar pt. bara som Demo

Avbokning av kurs

Vad gör jag om jag blir förhindrad att delta?

Du meddelar avbud genom att logga in, se vägledning under punkten Hem. Ju snabbare du säger ifrån, desto lättare är det för någon annan att ta över din plats.

Om du blir sjuk på kursdagen ska du innan kursstart skicka oss ett meddelande på mail support@axintor.se