Whistleblower - PDCA

Answers:
User:

Department:Axintor AB

Whistleblower - tips om misstänkta oegentligheter

Om du misstänker att det finns oegentligheter inom någon av våra verksamheter kan du göra en anmälan via vår Whistleblower-funktion.

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv.

Lämna ett tips

För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt ber vi dig fylla i informationen nedan. Om det är några uppgifter som du inte kan eller vill lämna så hoppar du bara över de frågorna. För att vi ska ha möjlighet att följa upp anmälan så ber vi dig dock vara så specifik som möjligt avseende händelseförloppet. Du behöver inte ha några bevis men du ska ha en verklig misstanke.


Offentlighet och anonymitet

Du väljer själv om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du föredrar att lämna anmälan anonymt. Ärendet skickas till HR utan möjlighet att se eller ta reda på vem som gjort anmälan, om du inte lämnat dina kontaktuppgifter. De bedömer ärendet och leder en eventuell utredning.

Start