• Detta fungerar pt. bara som Demo

Presentationsteknik